SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2022 Seniorské informačné centrum

Informácie

SeniorInfo.sk

 

Ide o inovatívny pokračujúci projekt, ktorý bol realizovaný na národnej úrovni a venoval sa prevencii podvodov tzv. šmejdov. Doteraz bol realizovaný v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom spravodlivosti SR. Aktuálne je zameraný opäť na seniorov a má tri hlavné formy. Prvou je vytvorenie seniorských informačných centier v každom kraji SR, druhou je vytvorenie jednotnej informačno-poradenskej web stránky pre celú SR a treťou je vyškolenie seniorských koordinátorov, ktorí budú v krajoch participovať na realizácii tohto projektu. Súčasťou projektu je mediálna kampaň, ktorou chceme upozorniť na spoločenský problém – páchanie kriminality na senioroch a na tzv. susedskú ľahostajnosť. Preto sa počas jeho realizácie zameriame práve na skvalitnenie susedskej pomoci a sociálne cítenie občanov. K tomuto účelu budú vydané informačné a vzdelávacie brožúry, ktoré budú určené pre vyškolených koordinátorov tohto projektu. Ich úlohou bude oslovovať najmä osamelo žijúcich seniorov a odovzdávať poznatky ostatným. V rámci celej realizácie je v pláne aktívne spolupracovať s oficiálnymi seniorskými organizáciami a skvalitniť, aj uľahčiť ich činnosť v každom regióne. Projekt sa venuje najmä prevencii násilnej a majetkovej kriminalite, ktorá je páchaná na senioroch. Počas realizácie sa bude dbať na aktívnu medializáciu a propagáciu projektu v médiách.

Najnovšie články

Projekt Vek nemôže byť dôvodom k diskriminácii

24.02.2021

0

625

Popis článku...

2%

26.11.2018

0

1498

Vážení priatelia,radi
by sme sa vám poďakovali za vašu priazeň a podporu v roku 2015.
Napredovať a pomáhať sa nám darí aj vďaka vám a vašej podpore formou
poukázania 2% z dane a o vašu priazeň by sme sa radi uchádzali aj tento
rok. Potrebné tlačivá nájdete nižšie. Ďakujeme Potvrdenie o zaplatení dane z príjmovVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Posedenie a športové hry

26.11.2018

0

1328

V piatok 22.5.2015 SIC prijalo pozvanie združenia zdravotne postihnutých
Viktória na posedenie ku dňu matiek a otcov a 23.5.2015 na Okresné športové
hry JDS okresu Malacky.

Všetky články

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita