SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

Podvody

 

Podvody

Kontakty sa pripravujú

 

Domáce násilie

 

Organizácie poskytujúcepomoc obetiam domácehonásilia

 

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Non-stop linka 0800 212 212

www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/

 

Bratislavský kraj

Centrum Nádej

Poradňa + podporná ženská skupina

Švabinského 7, 851 01 Bratislava

02/6224 7877, 0905 463 425

www.centrumnadej.sk

office@centrumnadej.sk

 

Aliancia žien Slovenska

Krízová linka a poradňa (psychologické

a sociálno-právne poradenstvo,

krízová intervencia)

0903 519 550 – nonstop linka

www.alianciazien.sk

alianciazien@alianciazien.sk

 

Brána do života

Krízové centrum – ubytovanie, psychologické

a sociálne poradenstvo

02/6241 0469 (-68)

0910 992 041, 0915 439 245

02/62410450 (Dom na pol ceste)

Medveďovej 4, 851 01 Bratislava

www.branadozivota.sk

pomoc@branadozivota.sk

 

Maják Nádeje

Krízové centrum – ubytovanie,

02/52626 701

Karpatská 24, 811 05 Bratislava

0911 526 267

majaknadeje@stonline.sk

 

UNICEF

Detská linka istoty, Centrum výchovy k

rodičovským zručnostiam – CESTA

Grosslingova 6

P.O.Box 52, 810 00 Bratislava

02/52965 082

0905 623 571 (CESTA)

www.unicef.sk

livia@unicef.sk (CESTA)

 

Náruč záchrany

Ubytovanie pre tehotné matky, alebo

matky s malými deťmi do 5 rokov

Fedákova 5, Bratislava

0905 888 234

Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky kraj)

Azylový dom Emauzy

(Holíč, Malacky)

Ubytovanie, poradenstvo, podpora

Križovatky n.f.

Záhradná 3, 909 01 Skalica

0907 899 271, 034/6683 110,

034/7722457, 0917 778 979

krizovatky@ba.telecom.sk

centrumbetania@gmail.com

 

Útulok sv. Anny (Hlohovec)

Ubytovanie, krízová intervencia

Kamenná 5, Hlohovec

033/7424 686, 0911 281 564

viera.vavrova@d2u.sk

 

Azylový dom TAMARA (Trnava)

Núdzové ubytovanie pre týrané ženy,

matky s deťmi

Okružná 20, Trnava

0948 028 738

033/5501 446

azylovydom@gmail.com

 

Jozefinum – zariadenie núdzového

bývania pre ženy Dolná Krupá

Ubytovanie, krízová intervencia, sociálne

a psychologické poradenstvo

Dolná Krupá 556/9, 919 65

033/5577 166, 0902 804 245

www.jozefinum.sk

jozefinum@gmail.com

 

DKC Slniečko (Nitra)

Ubytovanie, poradenstvo (sociálne,

psychologické, právne)

037/6585 222, 0905 949 284

P.O. Box 17 F, 949 01 Nitra

www.centrumslniecko.sk

centrumslniecko@centrumslniecko.sk

 

SKC Dotyk (Beckov, Trenčín)

Ubytovanie, komplexné poradenstvo

Beckov 87, 916 38 Beckov

Okr. Nové Mesto nad Váhom

0903 704 784, 0902 175 717

www.dotyk.sk

dotyk@centrum.sk

 

Orchidea n.o. (Prievidza)

Krízové stredisko, ubytovanie

0911 208 126, 0915 145 177

Necpalská 32, 971 01 Prievidza

orchideabosany@stonline.sk

Stredné Slovensko (Banskobystrický, Žilinský kraj)

Centrum Srdiečko

(Banská Bystrica)

Komplexné služby pre deti s CAN, DD

048/413 11 41, 0905 763 291

Wolkerova 26, 974 04 Banská Bystrica

www.centrumsrdiecko.sk

signalohrozenia@gmail.com

 

OZ Žena v tiesni (Martin)

Krízová poradňa pre ženy

043/422 08 53 (8:00 – 15:00)

0907 346 374 (7:00 – 20:00)

P.O. Box 70, 036 01, Martin

oz.zenavtiesni@tipnet.sk

 

DKC Náruč (Žilina)

Deti s CAN, ubytovanie, poradenstvo –

krízové stredisko

041/516 65 43 (-44)

0905 988 600, 0948 578 053

Zádubie 56, 010 03 Žilina

www.naruc.sk

naruc@naruc.sk

Poradňa pre rodinu v kríze Náruč

(Žilina)

poradňa 041/56 43 652

0918 185 576

Horný Val 24, Žilina

poradnazilina@naruc.sk

Východné Slovensko (Prešovský, Košický kraj)

Dom Charitas sv. Jozefa

(Spišská Nová Ves)

0902 095 817, 0903 616 804

053/419 06 11

Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves

jozef.hreus@caritas.sk

 

Alžbetka, n.o. (Spišská Nová Ves)

Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves

053/429 89 73 (-74), 0911 220 535

www.alzbetka-no.sk

asedlakova@pobox.sk

 

Územný spolok SČK

(Slovenský červený kríž Trebišov)

Zariadenie sociálnych služieb Maják

056/672 24 95, 0903 558 942

www.redcross.sk

trebisov@redcross.sk

 

Fenestra (Košice)

Krízové centrum a poradňa

055/625 62 37, 0911 440 808

P.O. Box F-12, 040 01 Košice

www.fenestra.sk

fenestra@fenestra.sk

 

OZ Pro Familia (Humenné)

Krízové ubytovanie a poradňa

pre ženy

0915 651 861

profamiliahe@profamilia.sk

 

OZ MC My Mamy (Prešov)

Krízové centrum pre ženy

(súčasťou materského centra)

051/772 22 11

P.O. Box 152, 080 01 Prešov

www.mymamy.sk

mymamy@stonline.sk

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita