SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

Hlavnými cieľmi projektu sú:

 

1. eliminácia násilia a podvodov páchaných na senioroch,

2. skvalitnenie osvety a pomoci pre seniorov,

3. vytvorenie funkčného systému pomoci a spolupráce pre seniorov v každom kraji a za týmto účelom vytvorenie seniorských poradenských centier a webovej stránky,

4. motivovať širokú verejnosť k zapojeniu sa do prevencie kriminality.

 

Čiastkovými cieľmi sú distribúcia informačných materiálov do všetkých regiónov a vyškolenie seniorských koordinátorov.Doposiaľ nebolo vytvorené jednotné informačné centrum, ktoré by skoordinovalo systém prevencie a osvety medzi všetkými seniorskými organizáciami na Slovensku. Projektom sa má dosiahnuť kvalitatívne i kvantitatívne celoplošné zlepšenie prevencie a osvety zameranej na seniorov.

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita