SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

Bratislavský kraj:

 

Centrum Nádej

Poradňa + podporná ženská skupina
Švabinského 7, 851 01 Bratislava
02/6224 7877, 0905 463 425
www.centrumnadej.sk
office@centrumnadej.sk

 

Aliancia žien Slovenska

Krízová linka a poradňa (psycholo-
gické a sociálno-právne poradenstvo,

krízová intervencia)
0903 519 550 – nonstop linka
www.alianciazien.sk
alianciazien@alianciazien.sk

 

Brána do života

Krízové centrum – ubytovanie, psycho-
logické a sociálne poradenstvo

02/6241 0469 (-68)
0910 992 041, 0915 439 245
02/62410450 (Dom na pol ceste)
Medveďovej 4, 851 01 Bratislava
www.branadozivota.sk
pomoc@branadozivota.sk

 

Maják Nádeje
Krízové centrum – ubytovanie,
02/52626 701
Karpatská 24, 811 05 Bratislava
0911 526 267
majaknadeje@stonline.sk

 

UNICEF
Detská linka istoty, Centrum výchovy k
rodičovským zručnostiam – CESTA
Grosslingova 6
P.O.Box 52, 810 00 Bratislava
02/52965 082
0905 623 571 (CESTA)
www.unicef.sk
livia@unicef.sk (CESTA)

 

Náruč záchrany
Ubytovanie pre tehotné matky, alebo
matky s malými deťmi do 5 rokov
Fedákova 5, Bratislava
0905 888 234

 

Západné Slovensko
(Trnavský, Trenčiansky,
Nitriansky kraj):

 

Azylový dom Emauzy
(Holíč, Malacky)
Ubytovanie, poradenstvo, podpora
Križovatky n.f.
Záhradná 3, 909 01 Skalica
0907 899 271, 034/6683 110,
034/7722457, 0917 778 979
krizovatky@ba.telecom.sk
centrumbetania@gmail.com

 

Útulok sv. Anny (Hlohovec)
Ubytovanie, krízová intervencia
Kamenná 5, Hlohovec
033/7424 686, 0911 281 564
viera.vavrova@d2u.sk

 

Azylový dom TAMARA (Trnava)
Núdzové ubytovanie pre týrané ženy,
matky s deťmi
Okružná 20, Trnava
0948 028 738
033/5501 446
azylovydom@gmail.com

 

Jozefinum – zariadenie núdzového
bývania pre ženy Dolná Krupá

Ubytovanie, krízová intervencia, sociál-
ne a psychologické poradenstvo

Dolná Krupá 556/9, 919 65
033/5577 166, 0902 804 245
www.jozefinum.sk
jozefinum@gmail.com

 

DKC Slniečko (Nitra)
Ubytovanie, poradenstvo (sociálne,
psychologické, právne)

037/6585 222, 0905 949 284
P.O. Box 17 F, 949 01 Nitra
www.centrumslniecko.sk
centrumslniecko@centrumslniecko.sk

 

SKC Dotyk (Beckov, Trenčín)
Ubytovanie, komplexné poradenstvo
Beckov 87, 916 38 Beckov
Okr. Nové Mesto nad Váhom
0903 704 784, 0902 175 717
www.dotyk.sk
dotyk@centrum.sk

 

Orchidea n.o. (Prievidza)
Krízové stredisko, ubytovanie
0911 208 126, 0915 145 177
Necpalská 32, 971 01 Prievidza
orchideabosany@stonline.sk

 

Stredné Slovensko
(Banskobystrický, Žilinský kraj):

 

Centrum Srdiečko
(Banská Bystrica)
Komplexné služby pre deti s CAN, DD
048/413 11 41, 0905 763 291
Wolkerova 26, 974 04 Banská Bystrica
www.centrumsrdiecko.sk
signalohrozenia@gmail.com

 

OZ Žena v tiesni (Martin)
Krízová poradňa pre ženy
043/422 08 53 (8:00 – 15:00)
0907 346 374 (7:00 – 20:00)
P.O. Box 70, 036 01, Martin
oz.zenavtiesni@tipnet.sk

 

DKC Náruč (Žilina)
Deti s CAN, ubytovanie, poradenstvo –
krízové stredisko
041/516 65 43 (-44)

0905 988 600, 0948 578 053
Zádubie 56, 010 03 Žilina
www.naruc.sk
naruc@naruc.sk

 

Poradňa pre rodinu v kríze Náruč
(Žilina)
poradňa 041/56 43 652
0918 185 576
Horný Val 24, Žilina
poradnazilina@naruc.sk
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce
násilie v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Non-stop linka 0800 212 212
www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/

 

Východné Slovensko
(Prešovský, Košický kraj):

 

Dom Charitas sv. Jozefa
(Spišská Nová Ves)
0902 095 817, 0903 616 804
053/419 06 11
J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová Ves
jozef.hreus@caritas.sk

 

Alžbetka, n.o. (Spišská Nová Ves)
Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
053/429 89 73 (-74), 0911 220 535
www.alzbetka-no.sk
asedlakova@pobox.sk

 

Územný spolok SČK
(Slovenský červený kríž Trebišov)
Zariadenie sociálnych služieb Maják
056/672 24 95, 0903 558 942
www.redcross.sk
trebisov@redcross.sk

 

Fenestra (Košice)
Krízové centrum a poradňa
055/625 62 37, 0911 440 808
P.O. Box F-12, 040 01 Košice
www.fenestra.sk
fenestra@fenestra.sk

 

OZ Pro Familia (Humenné)
Krízové ubytovanie a poradňa
pre ženy
0915 651 861
profamiliahe@profamilia.sk

 

OZ MC My Mamy (Prešov)
Krízové centrum pre ženy
(súčasťou materského centra)
051/772 22 11
P.O. Box 152, 080 01 Prešov
www.mymamy.sk
mymamy@stonline.sk

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita