SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

24.02.2021

Seniorinfo.sk Prevencia 0

1722

A- A+


Cieľom projektu Vek nemôže byť dôvod k diskriminácii je špecializovanými informačnými aktivitami zabezpečovať prevenciu, elimináciu diskriminácii. V projekte pôjde o zvyšovanie povedomia verejnosti o nediskriminácii a usilovať o zefektívnenie implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Cieľovou skupinou v projekte sú najmä starší ľudia (ageizmus). Pôjde o starších ľudí na trhu, ale aj mimo trhu práce. Starší ľudia mimo trhu práce udržiavajú menej kontaktov s okolitým svetom, ale stávajú sa aj dôverčivejšími a následne sa stávajú obeťami rôznych spôsobov zneužitia, obeťami finančnej a majetkovej kriminality. Mnohí starší ľudia sa stávajú objektmi diskriminácie, násilia, zanedbávania, obeťami kriminálnych činov ublíženia na zdraví i na majetku, v niektorých prípadoch s fatálnymi dôsledkami. Cieľovou skupinou budú seniori na trhu práce, ale aj mimo trhu práce.

Diskriminácia predstavuje situáciu, keď osoba je určitým spôsobom znevýhodnená na základe „chránenej charakteristiky- v tomto prípade veku – starší ľudia“. K diskriminácii dochádza viacerými a najmä týmito spôsobmi: existuje priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a navádzanie na diskrimináciu. V rámci informovať aktivít sa nebudú vylučovať ani iní záujemcovia o problematiku.

• Priama diskriminácia je charakterizovaná rozdielnym zaobchádzaním: musí sa preukázať, že sa s údajnou obeťou zaobchádzalo menej priaznivo na základe toho, že mala charakteristiku patriacu do „chráneného dôvodu“.

• Menej priaznivé zaobchádzanie sa určuje na základe porovnania údajnej obete a inej osoby v podobnej situácii, ktorá nemá chránenú charakteristiku.
Témy konzultácií a stretnutí a pomoc pri prípadnom diskriminačnom správaní sa voči seniorom.

Všeobecné:

1. S akým typom postihnutia sa pri svojej práci najčastejšie stretávate?

2. Čo všetko si vyžaduje ich stav z hľadiska starostlivosti? Napr. 24-hodinovú starostlivosť pri väčšine úkonov, rehabilitácie, asistencie? S akým stupňom odkázanosti sa vlastne pri svojej práci najčastejšie stretávate?

3. Máte skúsenosti s mentálne aj telesne postihnutými osobami?

4. Čo je už podľa vás zlé zaobchádzanie s takýmito osobami?

5. Vedia vaši klienti o tom, aké majú možnosti pri svojej ochrane?

6. Vedia napríklad o poradenských centrách, psychologickej pomoci na úradoch (napr. úradoch práce), psychiatrickej pomoci, linke pomoci, krízových centrách?

7. Využívajú ich aj? Podali už niekedy podnet na úrady kvôli zlému zaobchádzaniu či už zo strany rodiny alebo úradov?

8. Okrem spomínaných možností skúsili sa už niekedy obrátiť aj na obecný úrad, lekára, poprípade si vyhľadať pomoc na internete? Poprípade iné?

9. Ako sa prejavuje bezmocnosť týchto osôb? Komu sa najčastejšie zveria? Bývajú sociálne izolovaní, alebo majú možnosť navštevovať nejaké zariadenia kde sa stretávajú s osobami s podobnými potiažmi?

10. Je podľa vás rozdiel v tom, či žije odkázaná osoba v meste alebo na dedine? Ide hlavne o služby, ktoré môže využívať, alebo ktoré si môže dovoliť.

Inštitucionálne násilie

1. Stretol sa váš klient/klientka niekedy so zlým zaobchádzaním v nejakých inštitúciách (napr. zdravotníckych zariadeniach, sociálnych zariadeniach, na úradoch, na polícii a podobne)? Alebo ako s klientom/klientkou prevažne jednajú v takýchto inštitúciách?

2. Zo strany koho sa stretli vaši klienti s takýmto zaobchádzaním?

3. V akých situáciách?

4. Ako sa to prejavovalo? Čo sa konkrétne stalo, resp. aké typy incidentov. Napr. slovné, fyzické, nerovnaké zaobchádzanie, krádeže a podobne.

5. Ako sa to snažili váš klienti riešiť? Sťažoval sa, informoval niekoho alebo podnikol on a jeho rodina niečo?

6. Dostalo sa im pomoci?

7. Prostredníctvom koho môže takáto osoba konať?

8. Čo si myslíte, čo by osobám zdravotne znevýhodneným v situácii, keď musia navštíviť akýkoľvek úrad alebo inštitúciu najviac pomohlo, aby sa predišlo nepríjemnému alebo zlému zaobchádzaniu? Aké služby? Napr. zastupovanie na úradoch, alebo návšteva v bydlisku zdravotne znevýhodnenej osoby, alebo školenie, tzv. senzibilizácia zamestnancov úradov a zariadení?

9. Ak áno, čo si myslíte, prečo to tak nefunguje? Aké služby by bolo potrebné zlepšiť? Napr. zdravotnú starostlivosť, zvýšiť informovanosť, kontroly, postihy?

10. Ako je to s dostupnosťou súčasných služieb pomoci pre takéto osoby?

11. Vedeli by ste povedať z čoho takéto konanie môže prameniť?

12. Ak by ste ešte vedeli nejako zhodnotiť ako silno vnímajú vaši klienti takéto konanie, ako by ste to ohodnotili? Ako sa vlastne cíti? Pričom 1 je najintenzívnejšie a 5 najslabšie.

Kľúčové slová

Komentáre (999)

Warning box with link...

seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
 1. seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita

  Name Surname - 20.08.2017, 21:00

  Edit

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis.

  Reply
 2. seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita

  Name Surname - 20.08.2017, 21:00

  Edit

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis.

  Reply
  1. seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita

   Name Surname - 20.08.2017, 21:00

   Edit

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis.

   Reply

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

 • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
 • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
 • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita