SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

Články

Novoročné predsavzatia

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1059

Tak ako väčšina z Vás, aj my v občianskom združení si dávame do
nadchádzajúceho roka predsavzatia.Chceme sa naďalej podieľať svojou
činnosťou na aktívnom starnutí, na pozitívnom medzigeneračnom súžití, na
procese vrátenia ľudskej dôstojnosti občanom ohrozeným spoločenským
vylúčením, na zakladaní JDS v krajoch… V novom roku chceme otvoriť aj
nové témy, týkajúce sa zachovania kultúrneho dedičstva, tradičných
remesiel, obnovy poľnohospodárstva ako tradičného spôsobu  obživy a
zamestnania obyvateľov vidieka, ekoturizmu a zviditeľnenia krás našich
regiónov ako doma, tak i v zahraničí. Sme presvedčení, že i v týchto
nových témach sa nám bude dariť a budeme úspešní. Za celý kolektív Seniorského informačného centra Vám želám do nového roku veľa úspechov, zdravia, pokoja a lásky.Tatiana Slobodová – prezidentka SIC

SIC na fašiangoch :)

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1031

Prijali sme pozvanie na fašiangovú oslavu…Ďakujeme Súdovce 🙂

Pozvanie do Zohoru

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1053

V pondelok 17.februára 2014 bol kultúrny dom v
Zohore do posledného miesta obsadený miestnou organizáciou JDS. Na ich
výročnú schôdzu bol pozvaný aj náš výkonný riaditeľ pre Slovensko
Miroslav Bertovič a riaditeľ geriatrického centra SENIOR
n.o. Mgr. František Maják. Každý zo zúčastnených dostal od oboch
riaditeľov propagačný materiál, našu úspešnú senior kartu, nálepku a
mnoho ďalších informačných letákov.

Spolupráca SIC s obcou Súdovce

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

962

Dňa 11.3.2014 sa uskutočnilo zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Súdovciach na, ktorom sa zúčastnil aj náš
koordinátor Seniorského informačného centra pre BB kraj Ing.Miloš Vaňo.
Starostka obce pani Priska Fantová oboznámila poslancov aj miestnych
občanov, ktorých účasť bola vysoká o spoločných aktivitách obce
Súdovce a SIC a následne tieto poslanci schválili formou uznesení. O
jednotlivých spoločných aktivitách Vás budeme informovať a tešíme sa na
nové výzvy, ktoré táto spolupráca prinesie aj pre iné obce.

Poďakovanie miestnej ogr. JDS Závod

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1003

Kolektív Seniorského informačného centra by sa
chcel touto cestou poďakovať miestnej organizácii JDS v obci Závod, z
ktorej ženy pod vedením p.Eglovej pomohli opraviť, vyčistiť a ošetriť
naše poklady – ľudové kroje, ktoré zbierame a zachraňujeme a ktoré
poputujú ďalej na výstavy. Ďakujeme

Kde je vôľa, tam je cesta…

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1045

Starostka obce Súdovce p.Priska Fantová a koordinátor SIC pre B.B. kraj Ing.
Miloš Vaňo, sa podujali riešiť dlhotrvajúci problém pripojenia pitnej
vody do
Rómskej osady v Súdovciach. SIC vďaka jej výkonnému riaditeľovi
Miroslavovi
Bertovičovi zasponzoruje materiálne prípojku a vodomernú šachtu,
napojenie
zabezpečí pani starostka a Rómsky osadníci si už len prevedú výkopové
práce 🙂

Odovzdanie zbierky šatstva v Súdovciach

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1013

A z Dudiniec sme pokračovali do Súdoviec, kde sme slávnostne odovzdali zbierku šatstva, ktorú sme zozbierali obyvateľom.

Nové praktiky „ŠMEJDOV“

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1155

Šmejdi si pokoja nedajú! ALE už ani seniori!
Dnes vďaka pomoci seniorom z Dudiniec sa podarilo odhaliť ďalšie nekalé
praktiky, ktoré začali šmejdi používať – zatelefonujú vám, že ste
vyhrali mikrovlnku a podobne a chcú sa k vám nanominovať do
bytu odovzdať cenu. Zradné je to, že v tomto prípade vás už po tom ako
vpustíte takzvaných darcov do bytu, nemajú šancu ochrániť ani policajti
ani ŠOI. Dobré rady prednášané riaditeľom kancelárie ministra vnútra
pre prevenciu kriminality Ing.Jozefa Halcina padli na úrodnú pôdu.
Ďakujeme za pomoc a vašu ostražitosť priatelia z Dudiniec.

Projekt „Malacký rómsky poľnohospodársky inkubátor“

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1047

Milí priatelia, dlho sme sa neozývali s
novinkami ohľadom aktivít Seniorského informačného centra, a to z
dôvodu, že sme všetci pilne pracovali na novom projekte s názvom Malacký
rómsky poľnohospodársky inkubátor. Oblasťou záujmu nášho centra totiž
nie sú len seniori, ale aj marginalizované skupiny. Hlavným cieľom
aktuálneho projektu je vytvoriť pre rómskych obyvateľov okresu Malacky
možnosť uplatnenia sa na trhu práce formou manuálnej práce a následného
osvojovania si odborných zručností a
vedomostí so zameraním na záhradnícku oblasť. Vybudovaním tohto
inkubátora a jeho uvedením do chodu a následným zamestnaním rómskych
občanov chceme vytvoriť predpoklad zvýšenia kvality ich života a ich
rovnoprávneho začlenenia na trh práce a do spoločnosti. Prenajali sme si
poľnohospodársku pôdu, na ktorej začala výsadba rakytníka a levandule.
Bližšie informácie budeme prinášať postupne tu a aj na našej fb stránke. Držte nám palce!Fotogaléria

SIC V Žarnovici

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1075

SIC zastúpené výkonným riaditeľom
Miroslavom Bertovičom a koordinátorm za BB.kraj Milošom Vaňom sa
zúčastnilo na stretnutí so seniormi v Žarnovici 19.5.2014 o 13.00 hod.
Stretnutie bolo spojené s prednáškou v spolupráci s min.spravodlivosti
SR, ktoré zastupovala štátna
tajomníčka Judr. Monika Jankovská, min.vnútra ,ktoré zastupoval
Ing Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie
ministra
vnútra a poslankyňou NR SR Mgr.Vierou Šedivcovou.

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita