SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2023 Seniorské informačné centrum

Články

Srdce na dlani

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

930

Cena udeľovaná každoročne Seniorským informačným centrom v Malackom okrese.Ceny Seniorského informačného centra, oz  za významný prínos fyzickej alebo právnickej osoby k  rozvoju  regiónu, k pozitívnej  prezentácie regiónu alebo ich osobitný čin, pozitívne ovplyvňujúci široké okolieMôže byť udelená cena pre jednotlivca ako aj pre kolektív. Spolu sa môžu udeliť tri (3) ceny  raz ročne, na základe návrhov od  fyzických a právnických osôb , zaslaných každoročne do 25. februára príslušného roku na zverejnenom formulári na webovom sídle SIC a zaslaného na adresu :Seniorské informačné centrum, Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky.Návrh vyhodnocuje výberová komisia, zložená z osobností spolupracujúcich so SIC, o.z. Návrh na udelenie ceny:Srdce na dlaniÚdaje o navrhovanom:Jedná sa o( začiarknite vhodnú formu) : Individuálne ocenenie – Fyzická osoba Kolektívne ocenenie  – Právnická osobaMeno:.         priezvisko:             titul pred menom:    titul za menom:Adresa navrhovaného: V prípade kolektívneho ocenenia údaje o štatutárovi: Zdôvodnenie návrhu( v prípade možnosti priložiť podpornú dokumentáciu – fotodokumentácia a pod.) :Meno, priezvisko a kontakt na navrhovateľa ocenenia:Stiahnite si prihlášku a pošlite nám ju na e-mail: info@seniorskeinformacnecentrum.sk

Odovzdali sme už 6150 senior kariet

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

783

Do dnešného dňa naše občianske združenie rozdalo už 6150 senior kariet v rámci Malackého okresu.

SIC na futbalovom turnaji

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

922

V sobotu a nedeľu (25. a 26. januára)
prebiehal v stupavskej športovej hale medzinárodný futbalový turnaj
žiakov. Keďže podporujeme aj našu mládež, nemohli sme na takejto
udalosti chýbať. Všetkým účastníkom, a bolo ich naozaj veľa, približne
600, sme priniesli sladké prekvapenie! A ušlo sa každému. Uvedomujeme
si, že mládež a deti sú naša budúcnosť a na takýchto podujatiach sa
budeme aj naďalej podieľať! Na fotografii výkonný riaditeľ SIC pre celé
Slovensko Miroslav Bertovič spolu s mladými futbalovými talentami.
Samozrejme nemohol chýbať HlasRegiónu

Prednáškové turné SIC :)

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

890

Seniorské informačné centrum spustilo prednáškové turné po Banskobystrickom kraji.
Na základe dohody medzi predsedom banskobystrického kraja JDS
p.Šušlíkom a koordinátorom SIC pre BB kraj p.Vaňom budeme aj v tomto
roku pokračovať v aktivitách na
zlepšenie informovanosti seniorov a vybavenia, pokiaľ čo najväčšieho
počtu seniorov našimi seniorskými kartami. Prvé stretnutie s klubom
dôchodcov sa konalo na sídlisku Zvolen západ. Vo veľmi príjemnej
atmosfére sa diskutovalo nielen o seniorských kartách a pokútnych
podomových predajoch ale aj o akciách, školeniach a prednáškach, ktoré
nás v tomto roku čakajú.

Tanečná zábava v obci Závod

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

902

Predposledný novembrový piatok sme sa
zúčastnili zábavy v obci Závod, ktorú zorganizovala základná organizácia
JDS v Závode. Mali sme tu česť byť medzi pozvanými a spolu so
starostami a partnermi okresu Malacky načerpať nové kontakty a utužiť
vzťahy s predstaviteľmi obcí malackého okresu. Ešte raz ďakujeme za milé
pozvanie a skvelú atmosféru!

Pracovná cesta do Súdoviec a Dudiniec

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

915

V stredu 5.2.2014 sme sa zavčasu ráno vybrali do obce
Súdovce, aby sme sem previezli spomínanú zbierku šatstva a hračiek,
ktorú sme vyhlásili v okrese Malacky v spolupráci so základnými
organizáciami JDS. Pri tejto príležitosti nás pani starostka Priska
Fantová pozvala na fašiangové slávnosti, kde zbierku obyvateľom
Súdoviec aj odovzdáme. Samozrejme sme pozvanie prijali a už sa veľmi
tešíme! Zároveň by sme radi poďakovali všetkým, ktorí pomohli a prispeli
do zbierky. Srdečná vďaka patrí aj firme Berto sk, s.r.o., ktorá dnes
pre nás zabezpečila dopravu a ktorá nám za každým keď potrebujeme
akúkoľvek pomoc vyjde v ústrety. Zo Súdoviec sme pokračovali do kúpeľov Dudince, nie však relaxovať ale na pracovné stretnutie s vedením kúpeľov.
Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére a výsledok nášho
rokovania a vzájomnej dohody bude pre vás príjemným prekvapením. Už
teraz vám však prezradíme, že sa môžete tešiť na výhodné relaxačné, liečebno-preventívne a
oddychové pobyty v prekrásnych kúpeľoch Dudince.Fotogaléria

Novoročné predsavzatia

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

930

Tak ako väčšina z Vás, aj my v občianskom združení si dávame do
nadchádzajúceho roka predsavzatia.Chceme sa naďalej podieľať svojou
činnosťou na aktívnom starnutí, na pozitívnom medzigeneračnom súžití, na
procese vrátenia ľudskej dôstojnosti občanom ohrozeným spoločenským
vylúčením, na zakladaní JDS v krajoch… V novom roku chceme otvoriť aj
nové témy, týkajúce sa zachovania kultúrneho dedičstva, tradičných
remesiel, obnovy poľnohospodárstva ako tradičného spôsobu  obživy a
zamestnania obyvateľov vidieka, ekoturizmu a zviditeľnenia krás našich
regiónov ako doma, tak i v zahraničí. Sme presvedčení, že i v týchto
nových témach sa nám bude dariť a budeme úspešní. Za celý kolektív Seniorského informačného centra Vám želám do nového roku veľa úspechov, zdravia, pokoja a lásky.Tatiana Slobodová – prezidentka SIC

SIC na fašiangoch :)

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

886

Prijali sme pozvanie na fašiangovú oslavu…Ďakujeme Súdovce 🙂

Pozvanie do Zohoru

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

927

V pondelok 17.februára 2014 bol kultúrny dom v
Zohore do posledného miesta obsadený miestnou organizáciou JDS. Na ich
výročnú schôdzu bol pozvaný aj náš výkonný riaditeľ pre Slovensko
Miroslav Bertovič a riaditeľ geriatrického centra SENIOR
n.o. Mgr. František Maják. Každý zo zúčastnených dostal od oboch
riaditeľov propagačný materiál, našu úspešnú senior kartu, nálepku a
mnoho ďalších informačných letákov.

Spolupráca SIC s obcou Súdovce

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

830

Dňa 11.3.2014 sa uskutočnilo zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Súdovciach na, ktorom sa zúčastnil aj náš
koordinátor Seniorského informačného centra pre BB kraj Ing.Miloš Vaňo.
Starostka obce pani Priska Fantová oboznámila poslancov aj miestnych
občanov, ktorých účasť bola vysoká o spoločných aktivitách obce
Súdovce a SIC a následne tieto poslanci schválili formou uznesení. O
jednotlivých spoločných aktivitách Vás budeme informovať a tešíme sa na
nové výzvy, ktoré táto spolupráca prinesie aj pre iné obce.

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita