SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

Články

Premietanie“ Šmejdov“ v Lozorne

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

912

Popis článku...

Stupavskí seniori si pozreli „Šmejdov“

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1065

Hoci teplomer ukazoval viac ako tridsať stupňov nad nulou, na
premietanie prišla asi sedemdesiat divákov a veľké zastúpenie mali aj
novinári, či televízie. O prítomných dôchodcov sa šli doslova pobiť
a takmer každý dostal šancu vyjadriť svoj názor do médií. „Chcel by som sa všetkým zúčastneným
poďakovať, že prišli aj napriek veľkým horúčavám,“ privítal prítomných hostí
výkonný riaditeľ seniorského informačné centra, Miroslav Bertovič. Po ňom sa
v krátkosti prihovoril aj predseda základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Stupave, Milan Brezovský. Mikrofón nakrátko vzala do rúk aj pani
Žofia Lomnická, okresná predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska. „ Je to
akcia, ktorá by Vás mala trošičku uviesť
na pravú mieru, aby ste nechodili na rôzne predvádzacie akcie,“ začala
s príhovorom. Zároveň poďakovala Seniorskému informačnému centru, že sa venuje podobným aktivitám
a ochraňuje tak často krát slabo informovaných dôchodcov. Najobsiahlejšiu prednášku mal Jozef Halcin, riaditeľ
odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky.
Keďže sa touto problematikou zaoberá už dlhší čas, ponúkol zúčastnením obsiahle
informácie, či už z oblasti prevencie i poznávacích znakov
obchodníkov „šmejdov“. Český film Šmejdi zapožičali českí distribútori.
Dokument, natočený vo väčšine skrytou kamerou, poukazuje na otrasné praktiky
predajcov na predvádzacích akciách. „A že sú tieto praktiky naozaj strašné,
uvidíte o malú chvíľu vo filme. Odporúčam si ho pozrieť celý,“ uviedol
pred premietaním Halcin. Počas
premietania dokumentu sa v hľadisku ozývali zdesené hlasy dôchodcov, ktorí
počas niektorých scén neverili vlastným očiam a ušiam.

Ostáva nám len dúfať, že projekt, ktorý organizuje Seniorské
informačné centrum a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, bude mať aj
odozvu a zabráni ďalšiemu okrádaniu našich dôchodcov. Len za ostatné
mesiace máj a jún, totiž prišlo na Slovenskú obchodnú inšpekciu 345 podaní
na nezákonné praktiky predajcov počas predvádzacích akcií. Fotogaléria

Kto sú šmejdi?

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

2090

Šmejdi sú predajcovia, ktorí používajú rôzne nekalé obchodné
praktiky. Nebránia sa nátlaku na kupujúcich, dokonca ani fyzickému násiliu.
Častým obrazom ich správania je arogancia a vulgárne vyjadrovanie.
Násilným spôsobom sa tak snažia predať ponúkaný tovar. Výrobky sú však často
krát veľmi nekvalitné a ich cena niekoľkokrát prevyšuje skutočnú
hodnotu.Počas prezentácií, či výletov
sú seniori (väčšinou majú mladší účastníci na akcie zakázaní vstup) zavretí v neznesiteľných
podmienkach v miestnosti, až do ukončenia prezentácie. Nie je výnimkou, že
obchodníci nezabezpečia pitný a stravovací režim, čo môže pri niektorých
chorých občanoch (napríklad cukrovka) spôsobiť nemalé zdravotné problémy.
Poznávacím znamením „šmejdov“ je aj nejasné sídlo firmy a nepreberanie
pošty. Reklamácia a vrátenie výrobkov sa tak stávajú vlastne nemožnými.
Nie je výnimkou, že pri predaji nedostane kupujúci žiadny doklad a predaj
je tak veľmi ťažko dokázateľný. Svojich potencionálnych zákazníkov zvážajú ďalej od bydliska,
čím sa dostávajú do vyjednávacej pozície. Môžu tak svojich klientov vydierať
napríklad tým, že ak si nič nekúpi, tak ho neodvezú späť domov. Zájazdy pritom
stoja symbolické peniaze a nejeden senior tak nedokáže odolať. Slovenská obchodná inšpekcia registruje celkovo 35 firiem,
ktoré sa zaoberajú prezentáciou a predajom výrobkov. Niektoré majú sídlo
aj v bratislavskom kraji. Samozrejme, nehádžeme všetkých do jedného vreca
a je možné, že v tejto skupine sú aj féroví a dobrí predajcovia.Fotogaléria

Premietanie“ Šmejdov“ v Zohore

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

935

V
pondelok 29.7. 2013 Seniorské informačné centrum a krajská organizácia
Jednoty dôchodcov v Bratislave zrealizovali ďalšiu odbornú prezentáciu a
diskusiu so seniormi na tému Ako sa nestať obeťou, v tomto prípade
obeťou „Nátlakových predvádzacích
akcií“. Tentokrát sme boli v Zohore. Hosťom podujatia bol opäť Ing.
Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra
vnútra SR, ktorí účastníkom predstavil riziká takýchto predvádzacích
akcií a rady ako sa nestať v takejto situácii obeťou, prípadne čo robiť
ak sa obeťou seniori stanú.

SIC v RTVS :)

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

914

Popis článku...

Schôdza SZPB

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

911

Dňa 17.12.2013 o 16.00 hod. sa konala výročná
schôdza Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stupave, kde
bol pozvaný a prijatý za člena aj náš výkonný riaditeľ pre celé
Slovensko Miroslav Bertovič.

Stretnutie k Záhoráckej kuchárke

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

998

Nedávno sme sa stretli s členmi okresného
výboru Jednoty dôchodcov Slovenska za účelom Záhoráckej kuchárky. Tento
projekt realizuje naše OZ Seniorské informačné centrum v spolupráci s JDS Malacky a ZO JDS v okrese…

Návšteva v Súdovciach

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

965

Výkonný riaditeľ Miroslav Bertovič a
koordinátor SIC pre stredné Slovensko Ing. Miloš Vaňo sa na pozvanie
starostky obce Súdovce Prisky Fantovej zúčastnili spoločnej pracovnej
návštevy za účelom možnej spolupráce a vzájomnej pomoci. Stretnutie sa
nieslo vo veľmi srdečnej a príjemnej atmosfére o čom svedčí aj dohoda o
spolupráci.

Zasadnutie výboru okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Malackách

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1015

Tím seniorského informačného centra nezaháľa a stále podniká nové a nové projekty. Nedávno, 21. Januára sa konalo zasadnutie výboru okresných organizácií Jednoty dôchodcov v Malackách, kde sme boli pozvaní aj my.
A účasť bola naozaj vysoká. Pri stole sme sa stretli s predstaviteľmi z 13-tich obcí malackého okresu. Našich seniorov sme nenechali odísť naprázdno. Každý predseda spolku dostal od Miroslava Bertoviča, riaditeľa SIC pre celé Slovensko viacero informačných prospektov. Najväčší záujem však vyvolala senior karta. A dostalo sa na každého. Prospekty aj senior karty boli totiž rozdelené podľa počtu seniorov v jednotlivých organizáciách. Najpočetnejší sú pritom dôchodcovia z obce Vysoká pri Morave.
Prezidentka SIC Tatiana Slobodová zúčastneným predstavila projekt Záhoráckej kuchárky, na ktorom budeme participovať so všetkými obyvateľmi Záhoria. Dúfame, že tento nápad bude mať veľkú odozvu a podarí sa nám spísať všetky dobroty vychýrenej Záhoráckej kuchyne.
Príjemnú diskusiu vyvolala aj zbierka šatstva a hračiek pre sociálne slabších občanov v obci Súdovce, v krupinskom okrese. O presných inštrukciách budeme ľudí ešte informovať aj prostredníctvom našej stránky, novín a Facebooku. Veľmi nás potešil záujem a ochota pomôcť spoluobčanom, ktorí sú v núdzi.
A nehovorili sme len my. Zo strany dôchodcov prišla požiadavka, ktorej veľmi radi vyhovieme. V spolupráci s Mgr. Róbertom Peťkom – čestným členom Seniorského informačného centra, totiž organizujeme prednášky o bezpečnosti na cestách. A rovnako aj o povinnosti nosenia reflexných prvkov na neoznačených cestách. O prednášky je veľký záujem a preto budeme v nich naďalej pokračovať. Dúfame, že sa nám podarí odštartovať aj projekt , ktorý by nám umožnil darovanie reflexných prvkov pre všetkých členov JDS v okrese Malacky. Teším sa na ďalšie stretnutie a na nové výzvy.
SICSenior karta – nevyhnutný spoločník na ceste životomVážení seniori, naše občianske združenie Seniorské informačné centrum si Vám dovoľuje predstaviť náš nový projekt „Senior Karta“, ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci s odborníkmi dlhodobo pôsobiacimi v oblasti prevencie kriminality, zdravotníctva a starostlivosti o seniorov.Senior karta, ktorá sa Vám práve dostáva do rúk, je jednoduchá pomôcka, ktorá Vám však v ťažkej situácii môže pomôcť ochrániť vaše zdravie, či dokonca zachrániť život.Úprimne si želám, aby sa Senior karta stala súčasťou každodenného života každého seniora.Senior karta je malá a skladná, preto Vám ju odporúčam nosiť stále so sebou, napríklad v peňaženke, alebo v dokladoch. Jej vyplnením a využívaním pomôžete najmä sebe, ale aj vašim blízkym, ktorí tak budú vedieť rýchlo a správne reagovať v prípade núdze. Nielen starším ľuďom sa totiž stáva, že v horúčavách odpadnú, či vplyvom stresu a zmätku stratia orientáciu. Práve vďaka senior karte Vám však okolie bude nápomocné, keďže obsahuje základné a najdôležitejšie osobné údaje. Identifikuje držiteľa karty, prináša kontakt na ošetrujúceho lekára a informáciu o vašej krvnej skupine. Rovnako ponúka priestor pre vyplnenie kontaktu na ľudí, ktorí Vás poznajú a vedia pomôcť, či poradiť. Mnoho ráz môže spôsobiť napríklad vynechaná dávka lieku nepríjemné následky. Preto Vám odporúčam, zapíšte si všetky lieky a ich dávkovanie do príslušnej kolónky na karte a predídete tak možným nepríjemnostiam. Takisto na svojej osobnej kartičke nájdete najdôležitejšie telefónne čísla. Každý si určite povie, že ich pozná naspamäť, ale sú výnimočné situácie, kedy sa môže človeku popliesť hlava. Vtedy siahnite po senior karte a problém je vyriešený. Dúfam, že sa kartička stane vašim každodenným spoločníkom. Na druhej strane, však pevne verím, že nebude nutné ju príliš často využívať a s našou kartičkou prežijete množstvo pekných chvíľ v plnom zdraví. Ak majú vaši priatelia o senior kartu záujem, nie je nič jednoduchšie, ako si ju vyzdvihnúť u nás v Seniorskom informačnom centre. Neváhajte a kontaktujte nás na www.seniorimalacky.sk, či sa staňte fanúšikom našej facebook stránky www.facebook.com/seniorimalacky. Kartičku si môžete vyzdvihnúť aj na rôznych podujatiach, ktoré pravidelne organizujeme. Tešíme sa na Vás!

FILIUS PAUL – Milulášska nádielka v Žibritove

26.11.2018

Seniorinfo.sk Nezaradené 0

1144

Slniečko svieti, zima praští. Rok 2013 sa kráti a my vieme, že je
pred nami opäť december a s ním spojené blížiace sa sviatky vianočné.
I v našom resocializačnom stredisku cítime toto prichádzajúce čarovné
obdobie a v  našich srdciach sa rozhostilo teplo, radosť, ale i
melanchólia. O pár dní príde prvý posol nadchádzajúcich sviatkov
a tým je Mikuláš. Je nás dvadsať a v tichosti si šepkáme:
„Prinesie niečo aj mne? Zaslúžim si? Pracoval som? Správal som sa ako sa
patrí?“ Odpoveď od usmiateho personálu znie: „Možno“.
A predsa, prišla návšteva a prekvapila nás autom plným
darčekov. Kto je to? Znie veľkým dvorom. Čo to nesú? Jééééj, veď to sú krabice
so sladkosťami.  
Milé prekvapenie. Do nášho strediska opäť zavítali predstavitelia Seniorského
informačného centra a to prezidentka SIC Tatiana Slobodová a výkonný
riaditeľ Miroslav Bertovič. Sprevádzal ich Miloš Vaňo, ktorý nás pravidelne
navštevuje a napomáha nášmu stredisku. Množstvo sladkostí, ktoré priniesli
sťa Mikuláš, potešili každého klienta a úsmev na tvári vyčaril taktiež
nemalý sponzorský dar od firmy BERTO.
Bolo to príjemné prekvapenie a prekrásne strávenie slnečného dopoludnia
s návštevou, ktoré sme zavŕšili spoločným obedom. I takto zdanlivo
nečakaná návšteva nás  naštartovala do
ďalšej práce, do odhodlania a utužovania svojho predsavzatia abstinovať
a myšlienka, že sme pre niekoho nie ľahostajní nás ženie k budovaniu
si medziľudských vzťahov nielen v komunite, ale i rodinnom a
priateľskom prostredí.
Vážime si dar a srdečne ďakujeme Seniorskému informačnému centru za
ochotu s nami spolupracovať. Naše poďakovanie taktiež patrí firme BERTO.
Najväčšie ďakujem však patrí zástupcom SIC a firme BERTO, ktorí toto
všetko sprostredkovali a zabezpečili. A môžeme si povedať: „Predsa
k nám prišiel MIKULÁŠ.“
  
                                                             klienti resocializačného strediska FILIUS PAUL
Fotogaléria

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
  • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita